Priser

Behandlinger

Priser

Undersøkelse, 2 røntgenbilder, rens

Enkel etterkontroll

Tannrøntgen

OPG (røntgen begge kjever)

Bedøvelse

Komposittfylling 1 flate

Komposittfylling 2 flater

Komposittfylling 3 flater

Komposittfylling 4 flater

Periodontittbehandling:

  Individuell plan

  Systematisk behandling pr enkeltseanse

Rotfylling fortann

Rotfylling premolar

Rotfylling molar

MK-krone (metallkjerne med keramikk)

Porselenskrone

Bro, per ledd

Implantatbehandling

  Individuell plan og kostnadsoverslag

Ekstraksjon (enkel fjerning) av tann

Komplisert fjerning av tann

Kirurgisk fjerning av tann

Hjemmebleking per kjeve

kr 970

kr 350

kr 105

kr 550

kr 150

kr 880

kr 1620

kr 1850

kr 1950

 

 

kr 1120

kr 4300

kr 4800

kr 6000

   kr 5500

   kr 6000

   kr 6000

 

 

  kr 1400

  kr 1850

  kr 2400

 kr 1500

*

Ved benyttelse av anestesi/bedøvelse kommer kr 150 i tillegg til behandlingen.

 

Noen behandlinger gir noe refusjon etter regler fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg er det slik at definerte pasientgrupper eller pasienter med noen typer problemstillinger kan få dekket noe av tannlegebehandlingsutgiftene fra Helfo. Dette er regulert etter satser som finnes i ”Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling”.

 

For at du skal få en mest mulig presis oversikt over hva slags behandling som er aktuell, samt prisen for dette, er det viktig med en undersøkelse.  Etter en undersøkelse vil pasienten presenteres for aktuelle funn, og det kan lages en individuell behandlingsplan og et spesifisert kostnadsoverslag.

 

 Copyright © 2012 www.tannlege-bere.no

Undersøkelse, 2 røntgenbilder, rens

Enkel etterkontroll

Tannrøntgen

 

OPG (røntgen begge kjever)

 

Bedøvelse

Komposittfylling 1 flate

Komposittfylling 2 flater

Komposittfylling 3 flater

Komposittfylling 3 flater

Periodontittbehandling

  Individuell plan

  Systematisk behandling pr
  enkeltseanse

Rotfylling fortann

Rotfylling premolar

Rotfylling molar

MK-krone (metallkjerne med keramikk)

Porselenskrone

 

Bro, per ledd

 

Implantatbehandling

  Individuell plan og kostnadsoverslag

Ekstraksjon (enkel fjerning) av tann

Komplisert fjerning av tann


Kirurgisk fjerning av tann

Hjemmebleking per kjeve

 

kr 970

kr 350

 

kr 105

 

kr 550

 

kr 150

 

kr 880

 

kr 1620

 

kr 1850

 

kr 1950

 

 

 

 

kr 1120

 

kr 4300

 

kr 4800

 

kr 6000

 

 

kr 5500

 

kr 6000

 

kr 6000

 

 

 

 

 

 kr 1400

 

kr 1850

 

kr 2400

 

kr 1500